KDU University College

KDU University College


     มหาวิทยาลัยและ วิทยาลัยเคดียู ทั้ง 2 วิทยาเขต ปีนัง และ กัวลาลัมเปอร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่ได้รับการยอมรับในประเทศมาเลเซีย และในภูมิภาคอาเซียน มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยเคดียูก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2529 เป็นสถาบันยอดนิยมของนักเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยทุกๆ หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยเคดียู ได้ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียแล้วว่ามีมาตรฐานและคุณภาพสูง


     จากผลสำรวจของหนังสือพิมพ์ The Star เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2547 ในหมวดการศึกษา พบว่า วิทยาลัยเคดียู ติดอันดับ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศมาเลเซีย ขณะที่ผลสำรวจในงาน The Star Education Fair 2004 ณ รัฐปีนัง แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัย และ วิทยาลัยเคดียู เป็น 1 ใน 4 สถาบันการศึกษาระดับสูงในภาคเหนือของประเทศมาเลเซีย

     มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยเคดียูเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในด้านการมีความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ ไม่สามารถเทียบได้ ด้วย 3 วิทยาเขตที่สามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 25,000 คน และเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเรียน การสอนและการวิจัยที่ทันสมัย นอกจากนี้ วิทยาลัยเคดียูยังส่งเสริมให้มีการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนใน 3 คณะ ได้แก่ คณะการบริการ การท่องเที่ยว และศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์

     มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยเคดียูลงทุนกว่า 20 ล้านเหรียญมาเลเซีย ในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมการเรียน การสอนแบบ E-Learning ที่ซึ่งอาจารย์สามารถใช้เครื่องมือสารสนเทศในการสอน และอัพโหลดเครื่องมือการสอนต่างๆ ขึ้นไปบนเว็บไซต์ได้ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเหล่านี้ นักเรียนสามารถเตรียมตัวเข้าสู่สิ่งแวดล้อมการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

     ปัจจุบัน มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยเคดียูมีนักเรียนกว่า 50,000 คน แล้วที่จบการศึกษาจากที่นี่ และจากผลงานที่ผ่านมากว่า 25 ปี มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยเคดียูจึงเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยการศึกษาที่ทรงคุณค่า และมีคุณภาพ ที่มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยเคดียู เราทำให้ทุกฝันของนักเรียนเป็นจริง

   Diploma

   - KDU Diploma in Business
   - IMI Diploma in Professional Chef Training
   - Executive Diploma in Professinal Chef
   - KDU Diploma in Interior Design
   - KDU Duploma in Creative Media
   - KDU Diploma in Electronics and Telecommunnication Engineering
   - KDU Diploma in Electrical and Electronic Engineering (Mechatronics)
   - KDU Diploma in Electrical and Electronic Engineering (Microeletronics)
   - IMI Diploma in Internation Hotel & Tourism Management
   - IMI Centeh Diokina in Hotel Management
   - IMI Diploma in Internation
   - KDU Diploma in Computer Studies
   - KDU Diploma in Games Technology
   - KDU Diploma in Mass Communication
   - KDU Diploma in Nursing


   Degree

   - Keele (3+0) B.A.(Hons) Business Management & Finance
   - Keele (3+0) B.A.(Hons) Business Management & Humam Resourse Management
   - Keele (3+0) B.A.(Hons) Business Management & Marketing
   - Northumbria University (3+0) B.Eng. Electrical & Electronic Engineering
   - Deakin University (4+0) B.Eng. (Hons) in electronics Engineering
   - IMI (3+0) B.A. International Hotel & Tourium Management
   - Northumbria University (3+0) B.Sc. (Hons) in Computing Studies
   - Northumbria University (3+0) B.Sc. (Hons) in Communications & Public Relations
   - UoL s B.Sc.(Hons) in Creative Computing


Tags : เรียนภาษา มาเลเซีย เรียน ป.ตรีี ปีนัง มาเลเซีย อบรม ดูงาน ปีนัง มาเลเซีย summer ปีนัง

ความคิดเห็น

 1. 51
  Learning For fun
  Learning For fun studypg@hotmail.com 04/01/2014 16:31

  คุณ Wanna Study


  จากที่ติดต่อสอบถามมา ทางเราได้ติดต่อกลับทางอีเมล์เรียบร้อยแล้วค่ะ


  สำหรับสาขาในระดับปริญญาตรี  หลักๆทั่วไปมีดังนี้ค่ะ


  1.บริหารธุรกิจ


  2.ศิลปศาสตร์การอาหาร


  3.ออกแบบดีไซน์


  4.วิศวกรรมศาสตร์


  5.การโรงแรมและการท่องเที่ยว


  6.เทคโนโลยีสารสนเทศ


  7.นิเทศศาสตร์


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ค่ะ    ขอบคุณค่ะ

 2. 52
  Best
  Best Suwanthanarat 25/01/2014 14:31

  อยากทราบว่า มีคอสเรียน พื้นฐานภาษาอังกฤษ 1-3เดือน บ้างมั้ยคะ แล้วมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนมีอะไรบ้าง รบกวนติดต่อกลับด้วยนะคะ Suwanthanarat@hotmail.com

 3. 53
  Learning For fun
  Learning For fun studypg@hotmail.com 25/01/2014 17:16

  คุณ Best คะ


  จากที่สอบถามมา ขออนุญาตแนะนำ 


  1.หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 4 สัปดาห์ สถาบัน KDU COLLEGE ปีนัง มาเลเซีย


  2.หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 12 สัปดาห์ สถาบัน DISTED  COLLEGE ปีนัง มาเลเซีย


  สำหรับรายละเอียด ทางเราส่งให้ทางอีเมล์เรียบร้อยแล้วค่ะ


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ค่ะ    ขอบคุณค่ะ

 4. 54
  pui
  pui panwadee_pet@hotmail.co.th 16/02/2014 06:08

  มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ 3 เดือนมั๊ยค่ะ? ค่าใช้จ่าย? ถ้าจะเรียนซัมเมอร์นี้ยังทันมั๊ยค่ะ

 5. 55
  Learning For fun
  Learning For fun studypg@hotmail.com 17/02/2014 12:09

  คุณ Pui คะ


  จากที่สอบถามมา ขออนุญาตแนะนำ


  1.หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 12 สัปดาห์  สถาบัน LSI อเมริกา


  2.หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 12 สัปดาห์  สถาบัน Coleman College สิงคโปร์


  3.หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 12 สัปดาห์  สถาบัน Disted College ปีนัง มาเลเซีย


  สำหรับรายละเอียด ทางเราส่งให้ทางอีเมล์เรียบร้อยแล้วค่ะ


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ค่ะ    ขอบคุณค่ะ

 6. 56
  GAWALIN
  GAWALIN belly.za@hotmail.com 21/02/2014 17:49

  จะสอบถามเกี่ยวกับการเรียนsummer ระยะสั้นค่ะ ขอรายละเอียดหย่อยค่ะ 

 7. 57
  Learning For fun
  Learning For fun studypg@hotmail.com 22/02/2014 09:56

  คุณ Gawalin คะ


  จากที่สอบถามมา ขออนุญาตแนะนำ


  1.หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 4 สัปดาห์  สถาบัน KDU College ปีนัง มาเลเซีย


  2.หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 12 สัปดาห์  สถาบัน Disted College ปีนัง มาเลเซีย


  3.หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 12 สัปดาห์  สถาบัน Coleman College สิงคโปร์


  4.หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 4-12 สัปดาห์  สถาบัน LSI อเมริกา


  สำหรับรายละเอียด ทางเราส่งให้ทางอีเมล์เรียบร้อยแล้วค่ะ


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ค่ะ    ขอบคุณค่ะ

 8. 58
  ิbom
  ิbom bom_1324@hotmail.com 15/03/2014 19:52

  พอดีว่าผมอยากเรียนภาษาอังกฤษเพื่อนใช่ในการสื่อสารอยากทราบว่าควรทำอย่างไรและมีค่าใช้จ่ายเ่าไรคับ ผมกำลังศึกษา ป.ตรี อยู่ช่วงนี้ปีเทอมอ่ะคับ

 9. 59
  subaida
  subaida subaida123@hotmail.com 24/03/2014 11:16
 10. 60
  studypenang
  studypenang studypg@hotmail.com 24/03/2014 11:33

  คุณ bom และคุณ subaida


  จากที่สอบถามมา ทางเราส่งให้ทางอีเมล์นะคะ


  สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ  ขอบคุณค่ะ

[Back]   1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  11  12 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 หนังสือจดทะเบียนบริษัท

Penang Chinese Girls School ปิงหัว

Tenby International School

Pelita International School

Disted College


KDU University College

sunway University

KDU UniversityLe Cordon Bleu
  Copyright 2005-2013 เรียนต่อมาเลเซีย เรียน ต่่อปีน All rights reserved.
view