เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน:

             1 พาสปอร์ต (ถ่ายเอกสารครบทุกหน้าตั้งแต่ปกหน้าถึงปกหลัง จำนวน 1 ชุด)

             2 สำเนาวุฒิการศึกษาหรือใบทรานสคริป (ม.3 หรือ ม. 6 หรือระดับปริญญาตรี – โท ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย)

   สำเนาใบรับรองการเรียนจบจากกระทรวงศึกษาธิการ (Living Certificate) ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย ระดับ 

   เดียวกันกับใบทรานสคริป

            3 รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นหลังสีฟ้า จำนวน 8 รูป  

            4 กรณีที่ผ่านการทำงานมาแล้ว  จะต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองการผ่านงาน

            5 ใบสมัครเรียน ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน

            6 ใบตรวจสุขภาพ ที่ผ่านาการตรวจสุขภาพจากทางโรงพยาบาล พร้อมผลตรวจเอ็กซเรย์

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำ  Student VISA

 

**กรุณายื่นเอกสารก่อนโรงเรียนเปิดอย่างน้อย 2 เดือน  เพื่อความสะดวกในการติดต่อขอรับวีซ่า**

ข้อควรรู้ก่อนการจัดทำ VISA

            ทางสถาบัน จะดำเนินการจัดทำเอกสารเกี่ยว Student VISA ให้กับนักเรียนทุกคนก่อนที่นักเรียนจะเข้าสู่ประเทศมาเลเซีย โดยใช้ระยะเวลาในการจัดทำวีซ่าทั้งสิ้น 8 - 10 สัปดาห์ ทั้งนี้ผู้สมัครเรียนทุกท่านจะต้อง ตรวจสอบเอกสารการสมัครเรียนทั้งหมดให้ถูกต้องก่อนนำส่งตัวแทน โดยชื่อผู้สมัครเรียนในพาสปอร์ต วุฒิการศึกษา และใบสมัครเรียน ต้องสะกดเหมือนกันทั้งหมด หากสะกดไม่เหมือนกัน ทางกงสุลมาเลเซีย จะไม่รับทำวีซ่าให้แก่ผู้สมัคร

การชำระเงินค่าเล่าเรียน นักเรียนจะต้องเป็นผู้ชำระเงินค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนกับทางโรงเรียนด้วยตัวเอง  โดยมีเจ้าหน้าที่ของเราดูแลและให้ความช่วยเหลือ (ทางเราไม่รับชำระเงินค่าเล่าเรียน)

 

บริการของเรา

  • เรามีเจ้าหน้าที่คอยให้ความดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครองในการติดต่อกับทางโรงเรียน
  • บริการรับนักเรียนที่สนามบิน
  • ดูแลเรื่องที่พักนักศึกษา และผู้ปกครอง

 

สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการมาส่งนักเรียน กรุณาแจ้งทางเราล่วงหน้าเพื่อการติดต่อหาห้องพักให้กับท่าน

                         ขั้นตอนการสมัครเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ 

  1. รับเอกสารพร้อมใบสมัครจากตัวแทน จากนั้นกรอกใบสมัคร พร้อมลายเซ็น
  2. ยื่นเอกสารการสมัครเรียนให้กับตัวแทน ประกอบไปด้วย

     2.1 พาสปอร์ต (ถ่ายเอกสารครบทุกหน้าตั้งแต่ปกหน้าถึงปกหลัง จำนวน 1 ชุด)

     2.2 สำเนาวุฒิการศึกษาหรือใบ รบ. (ม. 6 ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย)

     2.3 สำเนาใบรับรองการเรียนจบจากกระทรวงศึกษาธิการ (Living Certificate)

        (ม. 6 ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย)

     2.4 รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นหลังสีฟ้า จำนวน 8 รูป      

     2.5 ใบสมัครเรียน ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน

     2.6ใบตรวจสุขภาพ ซึ่งจะต้องนำเอกสารชุดนี้ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลในประเทศไทย และนำผลตรวจมายื่นพร้อมกับเอกสารการสมัครค่ะ ในส่วนของการตรวจสุขภาพ จะต้องตรวจที่ปีนังอีกครั้งด้วยนะคะ

     หรือนำส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ ไปที่

                     บริษัท เลิร์นนิ่ง ฟอร์ ฟัน จำกัด

59/3  ซ. 10  ถ.ศรีภูวนารถ ต หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  จ. สงขลา 90110


 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 หนังสือจดทะเบียนบริษัท

Penang Chinese Girls School ปิงหัว

Tenby International School

Pelita International School

Disted College


KDU University College

sunway University

KDU UniversityLe Cordon Bleu
  Copyright 2005-2013 เรียนต่อมาเลเซีย เรียน ต่่อปีน All rights reserved.
view