คอร์สภาษาอังกฤษ ประเทศสิงคโปร์

คอร์สภาษาอังกฤษ ประเทศสิงคโปร์

  English Course Singapore 2013

  เรียนภาษาอังกฤษแบบอิสระไปด้วยตนเอง

  เหมาะกับใคร ??

  · มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

  · ต้องการความอิสระคือสามารถกำหนดวันเริ่มเรียนด้วยตนเองและเดินทางไปด้วยตนเองหรือมีผู้ปกครองตามไปส่ง

  · ต้องการใช้ชีวิตเหมือนกับนักเรียนไทยที่มาเรียนต่อต่างประเทศ เช่น พักอยู่กับ Homestay หรือหอพักนักเรียน , เดินทางไปเรียนด้วยการนั่งรถเมล์ รถไฟฟ้า

  · ต้องการฝึกฝนภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง โดยการเลือกเรียนภาษาอังกฤษเต็มวัน วันละ 6 ชั่วโมง วันจันทร์-ศุกร์

พักแบบ อยู่ หอพัก  

ระยะเวลา 1 เดือน ระยะเวลา 3 เดือน ระยะเวลา 6 เดือน
อายุผู้สมัคร 16 ปีขึ้นไป 16 ปีขึ้นไป 16 ปีขึ้นไป
ราคาค่าเรียน + ค่าธรรมเนียม

S$ 1,633.93 (42,482 บาท)

S$ 4,256.50  (110,669 บาท) S$ 7,220.40 (187,730 บาท)
จำนวนชั่วโมงเรียนต่อวัน

6 ชม./วัน

วัน จันทร์-ศุกร์

ระยะเวลา 4 weeks

6 ชม./วัน

วัน จันทร์-ศุกร์

ระยะเวลา 12 weeks

6 ชม./วัน

วัน จันทร์-ศุกร์

ระยะเวลา 24 weeks

รูปแบบการเรียน

สอนสดในชั้นเรียน

6 ชั่วโมง/วัน

สอนสดในชั้นเรียน

6 ชั่วโมง/วัน

สอนสดในชั้นเรียน

6 ชั่วโมง/วัน

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด 120 ชม. 360 ชม. 720 ชม.
จำนวนนักเรียนต่อห้อง ไม่เกิน 15 คนต่อห้อง ไม่เกิน 15 คนต่อห้อง ไม่เกิน 15 คนต่อห้อง
วันเริ่มเรียน วันจันทร์แรกของเดือน วันจันทร์แรกของเดือน วันจันทร์แรกของเดือน
ราคาที่พัก

ห้อง 4 เตียง

ราคา S$ 1,313.5 (34,151 บาท)

ห้อง 4 เตียง

ราคา S$ 2,228 (57,928 บาท)

ห้อง 2 เตียง

ราคา S$ 2,754.5 (71,617 บาท)

ห้อง 4 เตียง

ราคา S$ 3,518 (91,468 บาท)

ห้อง 2 เตียง

ราคา S$ 4,508 (117,208 บาท)

ตั๋วเครื่องบิน

สามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางโดยสายการบิน low cost หรือสายการบินปกติ

สามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางโดยสายการบิน low cost หรือสายการบินปกติ

สามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางโดยสายการบิน low cost หรือสายการบินปกติ

ราคารวมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง* S$ 2,947.43 (76,633 บาท)

S$ 6,478.5 (168,597 บาท)

S$ 7,011 (182,286 บาท)

S$ 10,738.4 (279,198 บาท)

S$ 11,728.4 (304,938 บาท)

หมายเหตุ*  ราคาที่แน่นอนขึ้นอยู่กับประเภทที่พัก, ห้องพักที่เลือก สายการบินที่เลือก และอัตราแลกเปลี่ยนเงิน(ซึ่งจะคิดที่ 26 บาทต่อ S$1)
การสมัครเรียน ควรสมัครเรียนก่อนวันเริ่มเรียน 4 สัปดาห์ ควรสมัครเรียนก่อนวันเริ่มเรียน 4 สัปดาห์ ควรสมัครเรียนก่อนวันเริ่มเรียน 4 สัปดาห์

  พักแบบ อยู่ Host Stay

ระยะเวลา 1 เดือน ระยะเวลา 3 เดือน ระยะเวลา 6 เดือน
อายุผู้สมัคร 14 ปีขึ้นไป 14 ปีขึ้นไป 14 ปีขึ้นไป
ราคาค่าเรียน + ค่าธรรมเนียม S$ 1,633.93 (42,482 บาท) S$ 4,256.50  (110,669 บาท) S$ 7,220.40 (187,730 บาท)
จำนวนชั่วโมงเรียนต่อวัน

6 ชม./วัน

วัน จันทร์-ศุกร์

ระยะเวลา 4 weeks

6 ชม./วัน

วัน จันทร์-ศุกร์

ระยะเวลา 12 weeks

6 ชม./วัน

วัน จันทร์-ศุกร์

ระยะเวลา 24 weeks

รูปแบบการเรียน

สอนสดในชั้นเรียน

6 ชั่วโมง/วัน

สอนสดในชั้นเรียน

6 ชั่วโมง/วัน

สอนสดในชั้นเรียน

6 ชั่วโมง/วัน

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด 120 ชม. 360 ชม. 720 ชม.
จำนวนนักเรียนต่อห้อง ไม่เกิน 15 คนต่อห้อง ไม่เกิน 15 คนต่อห้อง ไม่เกิน 15 คนต่อห้อง
วันเริ่มเรียน วันจันทร์แรกของเดือน วันจันทร์แรกของเดือน วันจันทร์แรกของเดือน
ราคาที่พัก

ราคา S$1,600 (41,600 บาท)

ราคา S$ 4,800 (124,800 บาท)

ราคา S$ 9,600 (249,600 บาท)

ตั๋วเครื่องบิน

สามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางโดยสายการบิน low cost หรือสายการบินปกติ

สามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางโดยสายการบิน low cost หรือสายการบินปกติ

สามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางโดยสายการบิน low cost หรือสายการบินปกติ

ราคารวมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง* S$ 3,233.93 (84,082 บาท)

S$ 90,565 (235,469 บาท)

S$ 16,820.4 (437,330 บาท)

หมายเหตุ*  ราคาที่แน่นอนขึ้นอยู่กับประเภทที่พัก, ห้องพักที่เลือก สายการบินที่เลือก และอัตราแลกเปลี่ยนเงิน(ซึ่งจะคิดที่ 26 บาท ต่อ S$1)
การสมัครเรียน ควรสมัครเรียนก่อนวันเริ่มเรียน 4 สัปดาห์ ควรสมัครเรียนก่อนวันเริ่มเรียน 4 สัปดาห์ ควรสมัครเรียนก่อนวันเริ่มเรียน 4 สัปดาห์

                               
             School Pictures                                                                            

              Homestay & Student Pictures                                                                     


สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 หนังสือจดทะเบียนบริษัท

Penang Chinese Girls School ปิงหัว

Tenby International School

Pelita International School

Disted College


KDU University College

sunway University

KDU UniversityLe Cordon Bleu
  Copyright 2005-2013 เรียนต่อมาเลเซีย เรียน ต่่อปีน All rights reserved.
view