ระดับปริญญาตรี สิงคโปร์

ระดับปริญญาตรี สิงคโปร์

     

สิงคโปร์แม้จะเป็นประเทศเล็ก ๆ แต่ก็มีทางเลือกให้นักเรียนได้เลือกเรียนหลังจากจบมัธยมในหลาย ๆ ทาง ไม่ว่าจะเป็น Polytechnic หรือมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการสมัครเข้าเรียนที่แตกต่างกันออกไปตามระดับ ปกตินักเรียนที่ต้องการเข้าเรียน Polytechnic ของสิงคโปร์จะใช้เพียงวุฒิ “O” Level ในการเข้าเรียน เรียน 3 ปีก็จะได้วุฒิ Diploma ในขณะที่นักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งมีเพียง 3 แห่ง จะต้องใช้วุฒิ “A” Level ในการสมัครเข้าเรียน

 

สิงคโปร์มีโพลีเทคนิคชั้นดีถึง 5 สถาบันด้วยกัน ได้แก่

1. Nanyang Polytechnic โดดเด่นในด้าน Business Management, Chemical & Life Sciences, Design, Engineering, Health Sciences และ Information Technology

2. Ngee Ann Polytechnic เปิดสอนในด้าน Business & Accountancy, Engineering, Film & Media Studies, Health Sciences, Humanities,   InfoComm Technology, Interdisciplinary Studies, Life Sciences & Chemical Technology

3. Republic Polytechnic สาขาที่เปิดสอนคือ Applied Sciences, Engineering,   Information and Communications Technology, Sports, Health and Leisure, Technology for the Arts

4. Singapore Polytechnic มีชื่อเสียงทาง Business, Built Environment, Chemical and Life Sciences, Electrical & Electronic Engineering, Media & Info-Communication Technology, Mechanical & Manufacturing Engineering, Singapore Maritime Academy

5. Temasek Polytechnic เป็นที่นิยมในด้าน Applied Sciences, Business (Marketing, Accounting, Hospitality, Culinary), Design, Engineering, Information Technology

     ส่วนมหาวิทยาลัยของรัฐบาลในสิงคโปร์มี 3 แห่ง ได้แก่ National University of Singapore, Nanyang Technological University และ Singapore Management University มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งได้ผลิตนักศึกษาปริญญาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับมากมาย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยทั้งหมดยังให้โอกาสแก่นักศึกษาที่มีความรู้แต่ขาดทุนทรัพย์ โดยการให้ทุนเพื่อศึกษาและการวิจัยในระดับปริญญาโท

National University of Singapore (NUS)
เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากในสิงคโปร์ ก่อตั้งในปีค.ศ. 1905 เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ที่มีชื่อเสียงมานาน เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี กฎหมาย ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ และแพทยศาสตร์

Nanyang Technological University (NTU)
ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1981 เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการสอนและการวิจัยด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ต่อมาได้ร่วมกับวิทยาลัยครู หรือ สถาบันการศึกษาแห่งชาติ (National Institute Education – NIE) เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจและสื่อสารมวลชน

Singapore Management University (SMU) 
มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ (SMU) ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 โดยเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแต่บริหารจัดการแบบเอกชน เน้นการเรียนการสอนด้านธุรกิจการจัดการ

 

     เนื่องจากความต้องการทางการศึกษาในสิงคโปร์มีอยู่มาก แต่ว่ามีสถาบันการศึกษาของรัฐบาลน้อยกว่าความต้องการของประชากร ทำให้เกิดการร่วมทุนระหว่างหน่วยงานเอกชนของสิงคโปร์กับมหาวิทยาลัยต่างชาติมากมายทั้งจากอังกฤษ อเมิรกา ออสเตรเลีย หรือแม้แต่เป็นการเข้ามาจัดตั้งมหาวิทยาลัยสาขาสิงคโปร์ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น James Cook University, Singapore เป็นต้น จึงทำให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนระดับปริญญาในสิงคโปร์ได้หลากหลายมากขึ้น สถาบันเหล่านั้นได้จัดโปรแกรมสอนในระดับประกาศนียบัตร, ปริญญาตรีหลักสูตรเร่งรัด ไปจนถึงระดับปริญญาโทในสาขาต่าง ๆ มากมาย ด้วยราคาที่ถูกกว่าเรียนในสถาบันแม่ แถมด้วยเรียนในระยะเวลาที่เร่งรัดกว่า (เพราะเรียนจบตรีภายใน 2-3 ปี หรือโทเพียง ปี) และสุดท้ายก็รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หากนักเรียนเบื่อที่จะเรียนที่สิงคโปร์ ก็ยังสามารถโอนหน่วยกิจไปเรียนที่มหาวิทยาลัยที่เลือกเรียนได้อีกด้วย

Tags : เรียนภาษาที่สิงคโปร์ 3 เดือน เรียนภาษาอังกฤษในสิงคโปร์ เรียน ต่อ สิงคโปร์ เรียน ที่ สิงคโปร์

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 หนังสือจดทะเบียนบริษัท

Penang Chinese Girls School ปิงหัว

Tenby International School

Pelita International School

Disted College


KDU University College

sunway University

KDU UniversityLe Cordon Bleu
  Copyright 2005-2013 เรียนต่อมาเลเซีย เรียน ต่่อปีน All rights reserved.
view