ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ประเทศ สิงคโปร์

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ประเทศ สิงคโปร์

ระดับการศึกษาก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และจูเนียร์ คอลเลจ/เตรียมอุดมศึกษา

1. การศึกษาก่อนวัยเรียน

     การศึกษาตามปกติจะเริ่มเมื่อเด็กอายุได้ 4 ปี เด็กอายุระหว่าง 4-6 ปี จะเข้ารับการศึกษาก่อนวัยเรียน ซึ่งมีโรงเรียนอนุบาลทั้งของรัฐและเอกชน โดยเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ราว 3-4 ชั่วโมงในแต่ละวัน เรียน 2 คาบต่อวัน

2. โรงเรียนประถมศึกษา

     เด็กอายุ 7-12  ปี ทุกคนในสิงคโปร์จะต้องใช้เวลาเรียน 6 ปีในระดับประถมศึกษา ประกอบด้วยการเรียนชั้นประถมต้น (foundation stage) 4 ปี ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 และชั้นประถมปลาย (orientation stage) อีก 2 ปี ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 วิชาในระดับนี้ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษาแม่  (Mother Tongue อันได้แก่ ภาษาจีน มาเลย์ หรือ ทามิล ตามเชื้อชาติของตนเอง) วิทยาศาสตร์ (เรียนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 3 ) คณิตศาสตร์ ดนตรี ศิลปหัตถกรรม และการแกะสลัก วิชาพลเมืองและศีลธรรม สุขศึกษา สังคมศึกษา และฟิสิกส์ เมื่อเรียนจบชั้นประถมปีที่ 6  นักเรียนจะต้องทำข้อสอบ Primary School Leaving Examination (PSLE)  คะแนนที่ได้จะตัดสินว่านักเรียนจะเรียนต่อมัธยมศึกษาที่โรงเรียนใด

3. โรงเรียนมัธยมศึกษา

     นักเรียนที่อายุตั้งแต่ 13-16/17 ปี จะเข้ารับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีทั้งหมด 5  แผน คือ หลักสูตร Special, Express, Normal, Integrated และ  Specialised Program นักเรียนในแผนการเรียน Special และ Express  เมื่อเรียนจบในปีที่ 4 แล้วต้องเข้าทำข้อสอบระดับ ‘O’ levels (United Kingdom Cambridge ‘Ordinary’ Levels) สำหรับนักเรียนในแผนการเรียน Normal  เมื่อเรียนจบในปีที่ 4 ต้องเข้าทำข้อสอบระดับ ‘N’ levels  นักเรียนกลุ่มนี้จะสามารถเข้าสอบระดับ ‘O’ levels ได้ในปีถัดไป หากผลสอบของ ‘N’ levels อยู่ในระดับที่ดีพอ
หลักสูตรวิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาจะประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาแม่ (จีน มาเลย์ หรือทามิล) วิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนทางสายศิลป์ วิทยาศาสตร์ ธุรกิจการค้าหรือสายวิชาชีพ หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในสิงคโปร์ได้รับการยอมรับในระดับโลกว่า ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และมีความคิดสร้างสรรค์ การรับนักเรียนต่างชาตินั้นขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละโรงเรียน

4. จูเนียร์ คอลเลจ/ เตรียมอุดมศึกษา

     เมื่อนักเรียนสอบ GCE ‘O’ Level ผ่านได้แล้ว นักเรียนสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับจูเนียร์ คอลเลจเป็นเวลา 2 ปี หรือศึกษาที่สถาบันกลางการศึกษา (centralised institute) เป็นเวลา 3 ปี เพื่อเตรียมศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย จูเนียร์ คอลเลจ และสถาบันกลางการศึกษาจะสอนทุกอย่างเพื่อเตรียมตัวให้นักเรียนเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้ หลักสูตรหลักแบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ วิชาความรู้ทั่วไป (General Paper) และภาษาแม่ เมื่อเรียนจบจูเนียร์ คอลเลจ นักเรียนจะต้องสอบ Singapore-Cambridge General Certificate of Education ‘Advanced’ (GCE ‘A’ Level) โดยเลือกวิชาสอบสูงสุดได้ 4 วิชา จากวิชาในหมวดศิลปะ วิทยาศาสตร์และธุรกิจการค้า การรับนักเรียนต่างชาติก็ขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างในโรงเรียนเช่นกัน

     ผลสอบระดับ ‘A’ levels นี้จะเป็นตัวตัดสินว่า นักเรียนจะไปเรียนต่อระดับอุดมศึกษาได้หรือไม่ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยแห่งชาติให้เลือก 4 แห่ง กล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (NTU) มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ (SMU) มหาวิทยาลัยการจัดการระหว่างประเทศสิงคโปร์ (SIM) นักเรียนสามารถเลือกที่จะเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร ในโรงเรียนโพลีเทคนิคแห่งใดแห่งหนึ่งใน 5 แห่ง (เทียบเท่าระดับอุดมศึกษา) หรือเรียนในสาขาวิชาชีพที่สถาบันเทคนิคศึกษา (ITE) ซึ่งเป็นสถาบันระดับเตรียมอุดมศึกษา

ค่าเล่าเรียน

สำหรับโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนที่สนับสนุนโดยรัฐบาล ค่าเล่าเรียน ปี 2013 ต่อเดือนจะเป็นดังนี้

  • ชั้นประถม 350 เหรียญสิงคโปร์
  • ชั้นมัธยม 450  เหรียญสิงคโปร์
  • ชั้นจูเนียร์ คอลเลจ/ เตรียมอุดม 650 เหรียญสิงคโปร์

ที่มา กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสิงคโปร์ (Ministry of Education, Singapore)

Tags : เรียนต่อสิงคโปร์ มัธยม เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์ มัธยม

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 หนังสือจดทะเบียนบริษัท

Penang Chinese Girls School ปิงหัว

Tenby International School

Pelita International School

Disted College


KDU University College

sunway University

KDU UniversityLe Cordon Bleu
  Copyright 2005-2013 เรียนต่อมาเลเซีย เรียน ต่่อปีน All rights reserved.
view