เหตุผลในการไปศึกษาต่อในประเทศมาเลเซีย

เหตุผลในการไปศึกษาต่อในประเทศมาเลเซีย

   
     เหตุใดจึงมีผู้สนใจที่จะศึกษาต่อในประเทศมาเลเซีย ?

          1. ระบบการศึกษาของประเทศมาเลเซียจัดอยู่ในระบบที่มีมาตรฐานสูงตามแบบฉบับของประเทศอังกฤษ 

          2. สถาบันในระดับอุดมศึกษาจะใช้แต่ “ภาษาอังกฤษ” เป็นสื่อในการสอน รวมทั้งสถาบันระดับมัธยมศึกษาของเอกชนก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเช่นกัน 

          3. สถาบันหลายแห่งจัดหลักสูตรระบบ TWINING ร่วมกับสถาบันในประเทศอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ และอื่น ๆ 

          4. นักศึกษาจะได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร จากประเทศที่ทำหลักสูตรร่วมกันเท่านั้น 

          5. คณะอาจารย์มีประสบการณ์ในการสอนมายาวนาน และได้รับการคัดเลือกจากประเทศที่ทำหลักสูตรที่ร่วมกันเพื่อให้อยู่ในมาตรฐานการสอนระดับเดียวกัน 

          6. ในหลายหลักสูตร และหลายสถาบัน คณะอาจารย์เดินทางมาจากประเทศอื่นที่ทำหลักสูตรร่วมกัน เพื่อมาสอนที่มาเลเซียโดยเฉพาะ 

          7. อุปกรณ์การสอนอยู่ในระดับที่มีคุณภาพสูงเทียบเท่ากับประเทศอื่นที่มีหลักสูตรร่วมกัน 

          8. นักศึกษาต่างชาติมาจากหลายแห่งทั่วโลก 

          9. ผู้คนประกอบด้วยหลายเชื้อชาติ ทำให้ได้มีโอกาสเรียนรู้กับวัฒนธรรมประเพณีใหม่ 

          10. วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่จะใกล้เคียงกับประเทศไทย 

          11. ค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนจะถูกกว่าประเทศอื่นในแถบยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย ฯลฯ ต่อครึ่งหรือกว่า 

          12. การเดินทางไปมาระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย สะดวกและรวดเร็ว

CRADIT  BY  สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=3012&catid=517&Itemid=159

Tags : เรียนภาษา มาเลเซีย เรียน ป.ตรีี ปีนัง มาเลเซีย อบรม ดูงาน ปีนัง มาเลเซีย summer ปีนัง

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 หนังสือจดทะเบียนบริษัท

Penang Chinese Girls School ปิงหัว

Tenby International School

Pelita International School

Disted College


KDU University College

sunway University

KDU UniversityLe Cordon Bleu
  Copyright 2005-2013 เรียนต่อมาเลเซีย เรียน ต่่อปีน All rights reserved.
view