มาเลเซีย

มาเลเซีย

ระบบการศึกษาประเทศมาเลเซีย
           ระบบการบริหาร การศึกษาของประเทศ
มาเลเซีย อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งระดับการบริหารเป็น 5 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับรัฐ ระดับอำเภอ ระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับโรงเรียน การบริหารการศึกษาระดับชาติ

อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง ( Federal Government) การศึกษาทุกประเภททุกระดับอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการเพียงกระทรวงเดียว ยกเว้นการศึกษาที่มีลักษณะเป็นการศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) จะมีกรมจากกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ เช่น กรมแรงงาน กรมเกษตร เป็นต้น

ระบบการจัดการศึกษาของมาเลเซีย 
(National Education System) เป็นระบบ 6:3:2 คือ 

   - ระดับประถมศึกษา หลักสูตร 6 ปีการศึกษา 
   - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร 3 ปีการศึกษา 
   - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 2 ปีการศึกษา 
   - ระดับเตรียมอุดมศึกษา หลักสูตร 1 หรือ 2 ปีการศึกษา 


      - ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรเฉลี่ยประมาณ 3 ปีครึ่งถึง 4 ปีการศึกษา 


     และแบ่งการศึกษาออกเป็น 5 ระดับดังนี้ 

       1. การศึกษาระดับประถมศึกษา (Pre-school Education) 
       2. การศึกษาระดับประถมศึกษา (Primary Education) 
       3. การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education) 
       4. การศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษาหรือเตรียมอุดมศึกษา (Post-secondary Education) 
       5. การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher Education)


    ส่วนสถานศึกษาที่ทำหน้าที่จัดการศึกษาระดับต่าง ๆ นั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

      1. สถานศึกษาของรัฐบาล (Government Education Institutions) 
      2. สถานศึกษาในอุปถัมภ์ของรัฐบาล (Government-aided Educational Institutions) 
      3. สถานศึกษาเอกชน (Private Educational Institutes)

ทำไมถึงเลือกเรียนที่มาเลเซีย

    ประเทศมาเลเซียกำลังนับถอยหลังจากประเทศกำลังพัฒนาสู่ การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดยเริ่มนับถอยหลังกันตั้งแต่ปี 2011ที่ผ่านมา โดยปี 2021 จะประการเป็นประเทศพัฒนาแล้ว มาเลเซียเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพใกล้เคียงกับเมืองไทย ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเรียน ค่าอาหาร และ ที่พัก ถูกกว่าที่จะไปเรียนที่ สิงคโปร์, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, อเมริกา เป็นต้น

    การเดินทางก็ง่ายและ สะดวก เนื่องจากประเทศมาเลเซียมีชายแดนติดอยู่กับประเทศไทย สามารถเลือกเดินทางด้วยทางรถยนต์, รถไฟ หรือ เครื่องบิน

    นอกจากนี้ศึกษาที่มาเลเซียนักเรียนยังสามารถมีความรู้ได้ 2 – 3 ภาษา คือภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน หรือ ภาษามาลายูได้ค่ะ

Tags : ต่อปริญญาตรี มาเลเซีย  ต่อ ป.ตรี ประเทศมาเลเซีย เรียนภาษา ปีนัง

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 หนังสือจดทะเบียนบริษัท

Penang Chinese Girls School ปิงหัว

Tenby International School

Pelita International School

Disted College


KDU University College

sunway University

KDU UniversityLe Cordon Bleu
  Copyright 2005-2013 เรียนต่อมาเลเซีย เรียน ต่่อปีน All rights reserved.
view