สาขาวิชาแต่ละมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาแต่ละมหาวิทยาลัย

   Diploma

   - Diploma in Accountancy
   - Diploma in Business Studies
   - Diploma in Hospitality Business Management
   - Diploma in Computer Science
   - Diploma in Business Information Technology
   - Diploma in Creative Multimedia Production
   - Diploma in Electrical & Electronic Engineering

   Degree

   - ACCA (UK)
   - BA(Hons) Accounting & Finance
   - BA(Hons) Business Management
   - BA(Hons) International Business Management
   - BA(Hons) Marketing Management
   - Bachelor of Psychology (Hons)
   - BSc(Hons) Business Information Systems Management


 COMMUNICATION


   • Broadcast & Cable Production
   • Interpersonal Communication
   • Journalism
   • Media Studies & Communication Studies
   • Organizational Communication
   • Public Relations
   • Telecommunications Management


 The Sunway University Business School (SUBS) 

   • Department of Accounting and Finance
   • Department of Business and Marketing
   • Department of Management and Economics
   • Department of Financial Mathematics and Statistics
   • Department of Law
   • Centre for Tourism, Hospitality and Culinary Management


 The Faculty of Science and Technology 

   • Department of Biological Sciences
   • Department of Computer Science & Networked System
   • Department of Information Systems
   • Department of Nursing
   • Department of Physical & Engineering Sciences
   • Department of Psychology
Sunway University’s American Degree 


 BUSINESS

   • Accountancy
   • Administrative Systems
   • Advertising & Promotions
   • Business Communication
   • Computer Information System (IT)
   • Economics
   • Finance
   • Food Marketing
   • General Business
   • Integrated Supply Matrix Management
   • Human Resource Management
   • Marketing/ International Marketing
   • Management/ International Business
   • Sales & Business Marketing


 ENGINEERING

   • Naval Architecture
   • Marine Engineering
   • Ocean Engineering
   • Small Craft Engineering
   • Aeronautical Engineering
   • Computer Engineering
   • Mechatronics Engineering
   • Nuclear Engineering
   • Paper Engineering
   • Telecommunications Engineering
   • Chemical Engineering
   • Environmental Engineering
   • Civil Engineering
   • Electrical Engineering
   • Industrial and Entrepreneurial Engineering
   • Mechanical Engineering
   • Paper Engineering
   • Petroleum/Mining/Geological Engineering
   • Engineering Management Technology (EMT)
   • Engineering Graphics and Design Technology (EGDT)

 ARTS

   • Tourism and Hospitality Management
   • Theatre and Film
   • Film Production
   • Photography    Diploma

   - KDU Diploma in Business
   - IMI Diploma in Professional Chef Training
   - Executive Diploma in Professinal Chef
   - KDU Diploma in Interior Design
   - KDU Duploma in Creative Media
   - KDU Diploma in Electronics and Telecommunnication Engineering
   - KDU Diploma in Electrical and Electronic Engineering (Mechatronics)
   - KDU Diploma in Electrical and Electronic Engineering (Microeletronics)
   - IMI Diploma in Internation Hotel & Tourism Management
   - IMI Centeh Diokina in Hotel Management
   - IMI Diploma in Internation
   - KDU Diploma in Computer Studies
   - KDU Diploma in Games Technology
   - KDU Diploma in Mass Communication
   - KDU Diploma in Nursing


   Degree

   - Keele (3+0) B.A.(Hons) Business Management & Finance
   - Keele (3+0) B.A.(Hons) Business Management & Humam Resourse Management
   - Keele (3+0) B.A.(Hons) Business Management & Marketing
   - Northumbria University (3+0) B.Eng. Electrical & Electronic Engineering
   - Deakin University (4+0) B.Eng. (Hons) in electronics Engineering
   - IMI (3+0) B.A. International Hotel & Tourium Management
   - Northumbria University (3+0) B.Sc. (Hons) in Computing Studies
   - Northumbria University (3+0) B.Sc. (Hons) in Communications & Public Relations
   - UoL s B.Sc.(Hons) in Creative Computing

  Diploma

   - Diploma in Pharmacy
   - Diploma in Nursing
   - Diploma in Medical Laboratory Technology
   - Diploma in Environmental Health
   - Diploma in Health Care- Diploma in Business Administration
   - Diploma in Marketing
   - Diploma in Accounting
   - Diploma in Human Resource Management
   - Diploma in Islamic Banking- Diploma in Chemical Engineering
   - Diploma in Mechanical Engineering
   - Diploma in Electrical & Electronic Engineering
   - Diploma in Civil Engineering
   - Diploma in Construction Management
   - Diploma in Computer Studies
   - Diploma in Information Technology
   - Diploma in Advertising Design
   - Diploma in Creative Multimedia
   - Diploma in Graphic Design
   - Diploma in Interior Design
   - Diploma in Music
   - Diploma in Photography
   - Diploma in Video & Animation
   - Diploma in Mass Communication
   - Diploma in Psychology
   - Diploma in Early Childhood Education
   - Diploma in Culinary Arts
   - Diploma In Hotel Management
   - Diploma In Tourism Management
   - Diploma in Law
   Degree

   - Bachelor of Arts (Hons) in English and Public Relations
   - Bachelor Of Laws (Hons)
   - Bachelor of Hospitality Management (Hons)
   - BSc (Hons) International Tourism and Hospitality Management
   - BA (Hons) in Early Years Education
   - Bachelor of Education (Hons)
   - Bachelor of Science
   - Bachelor of Communication
   - Bachelor of Mass Communication (Hons)
   - Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (M.B.B.S.)
   - Bachelor of Pharmacy (Hons)
   - Bachelor of Optometry (Hons)
   - BSc (Hons) Professional Practice in Nursing (Post Registration)
   - Bachelor of Dental Surgery
   - Bachelor of Business Management (Hons) in General Management
   - Bachelor of Business Management (Hons) in Financial Management
   - Bachelor of Business Management (Hons) in Supply Chain Management
   - Bachelor of Business Management (Hons) in Marketing Management
   - Bachelor of Business Management (Hons) in Human Resource Management
   - Bachelor of Accounting (Hons)
   - BA (Hons) Business & Management
   - BA (Hons) Business and Marketing Management
   - BA (Hons) Business and Human Resource Management
   - BA (Hons) Accounting & Finance
   - BA (Hons) Business Management
   - BA (Hons) Human Resource Management
    - BA (Hons) Marketing
   - BA (Hons) Accounting & Finance
   - BA (Hons) Accounting and Financial Management
   - BSc (Hons) Economics
   - BSc (Hons) Economics with Banking.
   - BA (Hons) Business Psychology
   - BEng (Hons) Chemical Engineering
   - BEng (Hons) Mechanical Engineering- BEng (Hons) Electronic and Electrical Engineering
   - BEng (Hons) Electronics & Electrical Engineering
   - BEng (Hons) Mechanical Engineering
   - MEng (Hons) Chemical Engineering
   - MEng (Hons) Mechanical Engineering
  - MEng (Hons) Electronic & Electrical Engineering
   - Bachelor of Environment Technology (Hons)
   - Bachelor of Science (Hons) Construction Management
   - BEng (Hons) Civil Engineering- Bachelor of Information Technology*
   - MSc Information Systems Managemen0
   t- BSc (Hons) Computing
   - Bsc (Hons) Computing with Digital Media
   - BA (Hons) Multimedia Design
   - BA (Hons) Visual Communication Design
 
   
   

Tags : เรียนต่อปริญญาตรี มาเลเ๊ซีย เรียนภาษา มาเลเซีย  เรียน ป.ตรี มาเลเซีย

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 หนังสือจดทะเบียนบริษัท

Penang Chinese Girls School ปิงหัว

Tenby International School

Pelita International School

Disted College


KDU University College

sunway University

KDU UniversityLe Cordon Bleu
  Copyright 2005-2013 เรียนต่อมาเลเซีย เรียน ต่่อปีน All rights reserved.
view